RADNO-OKUPACIONA RADIONICA - "DJEČIJA PRAVA" U OKVIRU OBILJEŽAVANJA 3. DECEMBRA - DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Osnovni cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom je poboljšanje kvaliteta života djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom kroz podsticanje međusobne saradnje i stvaranje partnerstva između svih aktera društva, bolje razumijevanje invaliditeta u široj društvenoj zajednici, te ostvarenja svih prava koje osobe sa invaliditetom imaju, kao i njihove potpune uključenosti u društvenu sredinu u skladu sa svojim mogućnostima. Međunarodnin dan osoba sa invaliditetom obilježava se 3. decembra od 1992. godine.